Drahí bratia,

z  Arcidiecézneho centra pre mládež sa na nedeľu 23.5.2021 na slávnosť Zoslania Ducha Svätého pripravuje online turičná duchovná obnova na tému „Radosť v Duchu Svätom“ pre mladých, ale aj pre všetkých veriacich, ktorí majú záujem na Facebooku ACM.

Duchovná obnova začne o 17:00 hod. V dnešnej neľahkej a často smutnej dobe poznačenej pandémiou je radosť nanajvýš aktuálna a prepotrebná ako základná ľudská emócia, ktorá dodáva životu chuť i sviežosť. A zároveň je to jedno z ovocia Ducha Svätého, ako píše sv. apoštol Pavol. Preto aj skrze túto duchovnú obnovu chceme obnoviť v sebe radosť, aby náš život bol krajší, veselší a sviežejší.

Účastníci budú môcť klásť otázky prostredníctvom aplikácie SLiDo. Modlitbu chvál bude viesť spoločenstvo mladých Mahaim z Košíc – Podhradovej. Duchovná obnova sa zakončí eucharistickou adoráciou s požehnaním.

Prajeme vám požehnaný čas.

Sledujte nás: