„Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi“ je mottom Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorý začne 20. mája a potrvá do 31. júla 2022.

Jezuiti si ním pripomínajú päťsté výročie obrátenia sv. Ignáca z Loyoly, ktoré začalo v máji 1521 zranením guľou z kanóna pri obrane pevnosti v španielskej Pamplone. Ignácovi sa počas mesiacov liečenia v rodnej Loyole dostal do rúk Život Krista od Ludolfa Saského a životopisy svätých. Čítanie týchto kníh ho viedlo k prehodnoteniu jeho doterajšieho života a prebudilo v ňom túžbu po zásadnej zmene. Svätý Ignác sa rozhodol nasledovať Krista a s ním a v službe jemu, Večnému Kráľovi, prežiť zvyšok svojho života.

Ignaciánsky jubilejný rok zároveň pripomenie štyristé výročie kanonizácie sv. Ignáca. Na slávu oltára bol vyzdvihnutý spolu s Františkom Xaverským, Teréziou Avilskou, Filipom Nerim a Izidorom z Madridu pápežom Gregorom XV. 12. marca 1622.

Jubilejný rok otvorí generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Arturo Sosa svätou omšou z Pamplony. Začiatok jubilea na Slovensku pripomenie koncert pre dve lutny, počas ktorého zaznejú aj myšlienky z Autobiografie sv. Ignáca. Koncert sa uskutoční v sobotu 15. mája o 19.30 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Bude možné ho sledovať on-line prostredníctvom YouTube:

Sledujte nás: