Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto školskom roku končí funkčné obdobie riaditeľa Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, v zmysle príslušnej legislatívy otec arcibiskup Mons. Bernard Bober vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy.

Požadované kvalifikačné predpoklady ako aj ďalšie požiadavky sa nachádzajú v priloženom dokumente nižšie.

Vyberove-konanie-riaditelia-2022

Sledujte nás: