Dnes v piatu pôstnu nedeľu popoludní sme sa modlili krížovú cestu spolu s členmi Ružencového bratstva. Po tejto pobožnosti sme sa ponorili do myšlienok pôstnej kázne na tému “Ježiš je život” z úst kazateľa ThLic. Jozefa Kohúta, prefekta Kňazského seminára Karola Boromejského v Košiciach.

Na dnešné stretnutie s nami si priviedol aj hostí, dvoch bohoslovcov. Tí sa k nám prišli podeliť so svojimi zážitkami a skúsenosťami pri práci s ukrajinskými matkami a deťmi utekajúcimi pred vojnou, ktorí sú ubytovaní v seminári v Košiciach.

Týmto stretnutím sme ukončili cyklus pôstnych kázní, Boh je láska, Boh je svetlo a Boh je život…

Sledujte nás: