V dnešnú nedeľu sa pobožnosť krížovej cesty modlili členovia bratstva Modlitby mužov. A dočkali sme sa aj pôstneho kazateľa, o. Jozefa Kohuta.
Pobožnosť sme obetovali za pokoj na Ukrajine, aby muži boli nositeľmi pokoja. V pôstnej kázni sme nadviazali na túto modlitbu uvažovaním a dokonca gitarou sprevádzaným spievaním o Bohu-Láske.
Vďaka všetkým za duchovné popoludnie.

Sledujte nás: