Okrem starého kostola sa chlapi z ekonomickej rady spolu s oslovenými pomocníkmi venujú aj príprave prvého poschodia pastoračného centra pre ubytovanie aspoň zopár utečencov. Potrebné boli postele (zatiaľ máme vďaka darcom 10 nových roštov a 10 nových matracov), kuchynka a sprchovací kút. Do záchodov sú montované zhrňovacie dvere.

Vďaka patrí členom farskej rady, pánovi Bendíkovi a Chromikovi, manželom Hupcejovým a rodine Kopčovej ako aj Janke Radovej, ktorá dnešný krásny deň venovala čisteniu kobercov.

Sledujte nás: