Po poďakovaní Pánu Bohu na konci školského roka patrí poďakovanie aj susedom gréckokatolíkom, predovšetkým o. kaplánovi Matúšovi Sejkovi, za pozvanie spoločne pri hrách stráviť predvečer prázdnin.

Všetkým prajeme požehnané letné prázdniny.

Sledujte nás: