Spomienku na júlové zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 104 rokov sme si v našej farnosti pripomenuli svätou omšou 13.7.2021.
Modlitbové večeradlo k Panne Márii a sprievod so sochou Panny Márie okolo nášho farského kostola začal o 17,30 h. Svätú omšu na úmysly veriacich pútnikov slúžil pozvaný hosť, duchovný otec Branislav Polča, farár farnosti sv. Urbana v Bystrom.
Z jeho slov:  “Nech si všetci veriaci tejto farskej rodiny zachovajú hlbokú vieru, úprimnú zbožnosť, jednoduchú otvorenosť a detinskú dôveru fatimských pastierikov.”
Ďakujeme za prianie a požehnanie.

Sledujte nás: