Zasielame všetkým vo farnosti pozdrav od mora a z Medžugoria aj s apoštolským vizitátorom pre Medžugorie Mons. Aldom Cavallim.

Pamätáme na vás v modlitbách. Na Križevaci mala premiéru aj farská vlajka. Respektíve generálku, premiéru plánujeme s farnosťou v auguste.

Sledujte nás: