Ďakujeme členom našej farskej ekonomickej rady a brigádnikom za údržbu vo farskom kostole počas uplynulého týždňa.

Sledujte nás: