V turíčnu nedeľu bol v našom kostole po druhej sv. omši predstavený skauting. Uvidíme, či nájde živnú pôdu aj v našej farnosti…

Vďaka skautom Jakubovi a Filipovi za ich ochotu prísť z Prešova a venovať nám svoj čas.

Sledujte nás: