V ťažkej atmosfére, ktorá sa nás v týchto dňoch priamo dotýka pri pohľade na našich bratov a sestry na Ukrajine, vás chcem, okrem iného, poprosiť o pomoc pri osvete a šírení informácií o možnosti nahlásiť voľné ubytovacie kapacity na pomoc utečencom z Ukrajiny cez registračný portál, ktorý pripravila Katolícka cirkev na Slovensku pod gesciou Slovenskej katolíckej charity. Prosím vás, ak máte voľné kapacity na ubytovanie ukrajinských utečencov, dajte to prosím vedieť cez centrálny register. V spolupráci s civilnými zložkami štátu sa budeme snažiť o konkrétnu pomoc v tejto neľahkej situácii.

S pozdravom a modlitbou za pokoj

+ Mons. Bernard Bober, arcibiskup

I. Registrácia ubytovacích kapacít na pomoc utečencom z Ukrajiny: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

Sledujte nás: