Už sa črtajú obrysy obnovenej maľby vo svätyni kostola sv. Anny a Joachima…

Sledujte nás: