1. júla 2022 naša mladá farnosť Fatimskej Panny Márie vo Vranove n.T. – Čemernom oslávila 20. výročie svojho vzniku.

Veriaci spolu s otcom Marcelom si to pripomenuli svätou omšou, pred ktorou vykonal o. duchovný obrad požehnania liturgických rúch, ornátu a koncelebrančných štôl (z našim novým farským erbom). Tie budú pre kňazov, ktorí prídu na slávnosť 24. júla do kostola sv. Anny a sv. Joachima a neskôr aj na iné farské slávnosti.

Už teraz všetkých pozývame.

Sledujte nás: