13. mája v Cirkvi slávime sviatok Panny Márie Fatimskej.

V tomto roku opäť pokračujeme a tešíme sa pri  slávení fatimských svätých omši, známych ako fatimské trinástky. Rozhodli sme sa pokračovať v tradícií a krásnej oslave fatimských zjavení Panny Márie. Od tejto vzácnej udalosti uplynulo už 106 rokov, keď sa práve 13. mája 1917 Panna Mária prvýkrát zjavila malým pastierom Františkovi, Hyacinte a Lucii vo Fatime.  Prišla ich prosiť 🙏 o častú modlitbu ruženca, obrátenie a pokánie u ľudí.

V našej farnosti sme dnes, v sobotu 13. mája, slávili odpustovú slávnosť vo farskom kostole Fatimskej Panny Márie. Hlavným celebrantom na svätej omši  bol otec PhDr. Mgr. Jozef Dronzek, PhD., farár-dekan v Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove. Spolu slávili s ním aj pozvaní dekani z Farnosti sv. Františka z Assisi z Vranova n. T. a Gréckokatolíckej farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky Vranov nad Topľou – Čemerné, tiež  otec duchovný z Vechca a otec Konrád z  Baziliky Minor z Vranova n. T.. V predvečer slávnosti, bola duchovnými otcami z gréckokatolíckej farnosti v Čemernom slávená v našom kostole aj svätá liturgia.

“Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť… Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň,“ povedala Panna Mária pri zjavení.

Sledujte nás: