Vďaka Bohu, brigádnikom a kuchárkam sa podarilo počas brigády ošetriť väčšinu drevených konštrukcií okien kostola a fary. Ešte snáď dokončíme nabudúce…

V kántrový piatok 17. septembra sme pri svätej omši ďakovali Pánovi za tohtoročnú úrodu. Poďakovanie sme predĺžili po nedeľné sväté omše, aby sme sa čím viacerí pripojili k vďakyvzdaniu. S…

Septembrová „fatimská 13-tka“ sa v našej farnosti slávila v pondelok 13. septembra svätou omšou so spomienkou na toto zjavenie Panny Márie. Pred sv. omšou sme sa modlili večeradlo k Panne Márii…

Ďakujeme Pánovi za dar pekného dňa a spoločenstva pri putovaní do kostola sv. Jozefa, robotníka, a návšteve obce Zemplínske Hámre v sobotu 11.9. Po sv. omši sme navštívili miestne múzeum…

Ďakujeme o. kaplánovi Matúšovi z gréckokatolíckej farnosti v Čemernom za pozvanie spoločne ukončiť prázdniny a privítať nový školský rok – modlitbou, občerstvením a športovo-spoločenskými aktivitami.

Sledujte nás: