V dnešnú nedeľu sa pobožnosť krížovej cesty modlili členovia bratstva Modlitby mužov. A dočkali sme sa aj pôstneho kazateľa, o. Jozefa Kohuta. Pobožnosť sme obetovali za pokoj na Ukrajine, aby…

Okrem starého kostola sa chlapi z ekonomickej rady spolu s oslovenými pomocníkmi venujú aj príprave prvého poschodia pastoračného centra pre ubytovanie aspoň zopár utečencov. Potrebné boli postele (zatiaľ máme vďaka…

Káble sú položené. Dnes bola dokončená nová kabeláž pre elektrinu a ozvučenie v kostole sv. Anny a Joachima. Až do veže kostola ku zvonom. Vďaka patrí partii pána Chomjaka.

Keďže nedeľa ako každotýždňová Veľká noc nie je nikdy dňom pôstu, v dnešnú nedeľu rodičia detí pripravujúcich sa na slávnosť prvého svätého prijímania pripravili po svätej omši o 10.00 hod. kávu,…

Dnes sa pod vedením pána Chomjaka začali práce na novej elektroinštalácii v kostole sv. Anny a Joachima.

V sobotu 5.3. bolo popoludní o 14.00 hod. druhé synodálne stretnutie v našej farnosti s témou “Počúvať”. Tak sme sa snažili počúvať Ducha, ktorý z nás vytvára synodálne spoločenstvo, teda…

V sobotu 26.2. dvaja odvážni členovia farskej ekonomickej rady odstránili pavučiny z ťažko dostupných miest vo svätyni a utreli vnútornú rímsu od prachu. No a v dnešnú sobotu sa členovia…

Sledujte nás: