Už tradične sa 13-tého v mesiaci prišli veriaci do nášho chrámu FPM pokloniť Panne Márii v modlitbovom večeradle a prosiť o príhovor u svojho syna Pána Ježiša pri sv. omši….

Ďakujem miništrantom Jozefovi Bendikovi, Filipovi Majzlíkovi a Alessiovi Čačkovi za účasť na stretnutí miništrantov našej diecézy “MIKE” v sobotu 13.8. na sídlisku III v Prešove. Po súkromných “Mc”raňajkách nasledovala spoločná…

V utorok 9.8. sme sa dočkali očakávaného putovania s bratstvom Modlitby mužov. Zároveň sme na vrchu Butkov v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva požehnali novú farskú sochu sv. Jozefa Robotníka, ktorý…

Vďaka všetkým animátorom a účastníkom za tohtoročný jubilejný 20. ročník farského letného tábora (25.7-29.7). Aj za potáborovú opekačku v nedeľu 7.8. Veríme, že sme sa s Dadkou-vedúcou nelúčili definitívne, aj…

Sledujte nás: