Na júnovej fatimskej trinástke, slávenej podvečer 13. 6. 2023, sme v našom chráme FPM privítali hosťa, františkána pátra Jána Kapistrána Lazového, ktorý bol hlavným celebrantom pri tomto eucharistickom slávení. „Najkrajšia vec…

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme vo štvrtok 8.6. oslávili aj spoločnou procesiou s gréckokatolíkmi. Vďaka všetkým zúčastneným za modlitbové spoločenstvo a prvoprijímajúcim deťom za koberec z kvetových lupeňov…

V nedeľu, 4. júna, prijalo 26 našich birmovancov sviatosť birmovania z rúk o. arcibiskupa Bernarda Bobera. Vďaka Bohu, o. Marcelovi, animátorom Janke, Dadke, Ondrejovi a všetkým zainteresovaným za krásnu slávnosť….

Sledujte nás: