Dávame do pozornosti článok s homíliou arcibiskupa Cyrila Vasiľa k aktuálnej výstave mŕtvol v našom hlavnom meste. Odkaz na článok… Zdroj: postoj.sk

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 22. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre jednu africkú krajinu,…

Horiace srdcia, nohy na ceste (porov. Lk 24, 13 – 35) Drahí bratia a sestry! Na tohtoročný Svetový deň misií som si zvolil tému inšpirovanú rozprávaním o emauzských učeníkoch v…

Veriaci rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou Čemerné oslávili 13.10.2023 v kostole Fatimskej Panny Márie už desiate výročie jeho posviacky. Tento deň sa chápe ako dies natalis, narodeniny chrámu. Slávnostnú svätú omšu…

1. Košická konferencia “Aj lekárnik má dušu” Pozývame farmaceutov, laborantov i študentov farmácie na bioetickú konferenciu. Nesie názov Aj lekárnik má dušu, aby tak vyjadrila hlboký etický rozmer tejto profesie a aj potrebu…

Pochválený buď Ježiš Kristus! Sprostredkujeme Vám ponuku arcidiecéznej púte do Svätej zeme v apríli budúceho roka. Bližšie informácie vám poskytnú v CK AwerTravel, kde je možné sa taktiež prihlásiť. Leták:…

Sledujte nás: