Veriaci rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou Čemerné oslávili 13.10.2023 v kostole Fatimskej Panny Márie už desiate výročie jeho posviacky. Tento deň sa chápe ako dies natalis, narodeniny chrámu.

Slávnostnú svätú omšu v tento deň celebroval dekan Farnosti sv. Františka z Asissi vo Vranove nad Topľou Štefan Albičuk spolu s otcom Marekom Kunderom, prefektom propedeutika Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Účastní boli aj štyria bohoslovci zo spomínaného seminára. Pán dekan pripomenul, že „ kostol sa stavia raz za niekoľko storočí a je to mimoriadne vzácny dar, pre tých, ktorí sa na výstavbe kostola zúčastňujú… Veriacemu spoločenstvu vyprosujem živú vieru, vzájomnú lásku a dobré vzťahy pri budovaní živého Božieho chrámu v sebe.“

Otec Marek zasa zaželal chrámu: „mnoho dobrých ľudí, ktorí budú o neho stáť, a budú sa z neho tešiť a pomáhať mu.“ Lebo… „tento kostol bude stáť dovtedy, dokedy bude v kostole život a my všetci, ktorí sme teraz tu, zodpovedáme za život tohto kostola… Nech Fatimská Panna Mária i pastierikovia za vás i naďalej orodujú!“

Nech je tento chrám, ktorý slávi svoje desiate narodeniny naďalej zdobený najcennejším pokladom, ktorým sú jeho veriaci. Nech je stále miestom modlitby a prameňom k načerpaniu potrebných milostí pre každodenný život.

Sledujte nás: