V nedeľu podvečer sme sa v našom farskom chráme stretli výnimočne a vôbec prvýkrát pri adorácii spojenej s chválami, ktoré pripravilo spoločenstvo z tkz. farských evanjelizačných buniek. Celou adoráciou a večerom chvál, ďakovaní a prosieb sprevádzal otec Peter Milenky, gréckokatolícky kňaz, vicerektor kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove a líder kapely Peter Milenky Band.

Takáto forma, modlitba, spev a adorácia pred Eucharistiou uzdravuje srdce, myseľ, posilňuje ducha a vlastnú túžbu slúžiť druhým. Tešíme sa a ďakujeme, že sme takto spolu mohli zdieľať Ježiša a svoju vieru s inými v krásnom spoločenstve.

Sledujte nás: