V sobotu 29. januára sa vďaka členom farskej rady podarilo priblížiť interiér kostola sv. Anny a Joachima znova bližšie k pôvodnému stavu odstránením radiátorov a rozvodov kúrenia. Vďaka.

Sledujte nás: