1. júla 2022 naša mladá farnosť Fatimskej Panny Márie vo Vranove n.T. – Čemernom oslávila 20. výročie svojho vzniku. Veriaci spolu s otcom Marcelom si to pripomenuli svätou omšou, pred ktorou vykonal o. duchovný…

Už sa črtajú obrysy obnovenej maľby vo svätyni kostola sv. Anny a Joachima…

Ďakujeme piatim ženám brigádničkám, ktoré v sobotu 25. júna očistili vnútorné priestory aj sakristiu kostola sv. Anny a Joachima od hrubej špiny po rekonštrukčných prácach. Ochota pomôcť pri upratovaní sa…

Manželia Kopčoví z našej farnosti si v nedeľu 26. júna boli pre osobné požehnanie od otca arcibiskupa v rámci Dňa rodiny v Košiciach. Strieborné manželské jubileum si s nimi v…

Fatimská slávnosť, ktorá je, od mája do októbra, vždy v 13. deň mesiaca bola aj tento mesiac oslavou Panny Márie. Po modlitbovom večeradle, svätú omšu celebroval náš hosť, otec Marek…

V sobotu 11.6. sa popoludní v príjemnom počasí i prostredí zrealizoval avizovaný cyklovýlet gréckokatolíkov, na ktorý sme boli pozvaní aj my. Došiel som aspoň ja. Možno nabudúce prídete aj vy. Ďakujem…

Pod vedením ThDr. Štefana Novotného, PhD., rektora Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, organizujú bohoslovci v našej arcidiecéze šiesty ročník Miništrantskej univerzity, ktorá sa uskutoční v termíne od 11.07.2022 do…

V nedeľu 29. mája 2022 sa v našej farnosti uskutočnila slávnosť 1. svätého prijímania. Celkovo sa jej zúčastnilo 14 detí, ktorí po sobotňajšej prvej spovedi mohli tak do svojich srdiečok…

Príprava na 1. sväté prijímanie v sobotu 28. mája zahrňovala spoveď prvoprijímajúcich detí a brigádu ich rodičov (aj s občerstvením). Vďaka

Page 17 of 31 1 15 16 17 18 19 31
Sledujte nás: