Cykloklub Fatimskej Panny Márie – história a súčasnosť

Rok 2012

Nová Kelča

01. 05. 2012 sme chceli trochu prevetrať naše bicykle a tak sme vyrazili iba ja a otec Marek smerom na Novú Kelču – Hospodársky dvor, k bačovi, ktorého brat je kňazom a zároveň už vojakom vo výslužbe a bývalým spolubývajúcim o. Mareka zo seminára. Na 01. 05. bolo naozaj veľmi teplo. Cestou domov sme v Slovenskej Kajni odbočili smerom na Kvakovce. Tam po dopytovaní miestnych sme vyrazili po poľnej ceste smerom na Michalok. Za Kvakovcami sú Kakovské verchy. Osada vzdialená od obce asi 2 km. Keď som tade prechádzal, mal som pocit, že tu vôbec nedorazil ani za 40 rokov socializmus. Každé políčko okolo domu pekne obrobené, sady krásne vykosené, žiadna kosačka – kosa. Statok voľne pohybujúci sa okolo domu. Ako keby sa tu človek vrátil o niekoľko desaťročí dozadu, keď si ľudia vážili zem a to čo z nej za Božej pomoci dostali. Dnes, keď prechádzam okolo nepokosených poliach a lúkach, zarastených lesoch, neudržiavaných priekopách okolo cesty je mi to veľmi ľúto. Za tých 40 rokov sme stratili záujem o zem a tí, ktorí ešte záujem majú, už nevládzu. Dole strmým kopcom schádzame do Michalka. Po malom občerstvení tela aj duše pokračujem skoro stále dole kopcom do Vranova. Od kostola Sv. Anny a Joachima už ide každý svojou cestou domov. Cyklopúte sa zúčastnili – o. Marek Kunder a Peter Tóth.

Odpustová slávnosť na Trepci

16. 06. 2012 vyrazila skupina cyklistov tak ako každý rok na dvojdňovú cyklopúť na odpustovú slávnosť na Trepec. Trasa s malými obmenami bola skoro tá istá ako po iné roky. Akurát sa nám začala zvyšovať priemerná rýchlosť. Spomeniem ale dve perličky. Prvá – v Turanoch nad Ondavou sme mali zastávku. Pri nás sa zastavila aj skupina cyklistov z Prešova. Boli na okružnej ceste v Humennom. Teraz sa cez Giraltovce vracajú domov. Po chvíli vyrazili. O. Marek sa k nim pridal, ale ich tempu stačil tak asi 200 metrov. Mal som pocit, že rýchlosťou akou vyrazili išli na motorkách, nie na bicykloch. Druhá perlička bola až na Trepci pri kostole. Pán (neviem jeho meno), ktorý sa dobrovoľne stará o kostol zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, má v občianskom preukaze napísané miesto narodenia: Trepec. Každý sa ho pýta, že kde to je, lebo také miesto na Slovensku už neexistuje. Teraz tá perlička. Našiel pieskovcový kameň, ktorý vyzeral presne ako ľudské srdce. Usadili sa na ňom veľmi zvláštne minerály a vyzerá to ako keby bolo srdce ovinuté tŕním. Vyfotil som si ho z obidvoch strán a nahlas som povedal, že aj tá zem cítila tú krivdu, ktorá sa tu stala a vydala o tom svedectvo. Cyklopúte sa zúčastnili – o. Marek Kunder, Marek Kuruc, Janko Rada, Mišo Jenčo, Fero Baník ml. a Peter Tóth.

Text: Peter Tóth

Sledujte nás: