Októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime, trom malým pastierikom, pred 104 rokmi bolo posledné. V našej farnosti sme si ho pripomenuli a oslávili práve 13. októbra. Týmto sme zavŕšili cyklus pútnických svätých omší, fatimských trinástok v tomto roku. V tento deň sme si zároveň pripomenuli aj 8. výročie posviacky nášho kostola Fatimskej Panny Márie. Modlitby večeradla, svätý ruženec pred sv. omšou aj prosby sme sa modlili spolu s veriacimi zo Sniny z farnosti Svätého Kríža, ktorí ako pútnici navštívili náš chrám. Nasledoval sviečkový sprievod s krásne vyzdobenou a vysvietenou sochou Panny Márie okolo nášho farského kostola. Hosťom a hlavným celebrantom tejto slávnosti bol pán dekan z už spomínanej farnosti Slavomír Bakoň. Z jeho homílie vyberáme: … „chrám je neskutočne vzácne miesto, na ktoré budete milí veriaci, verím s radosťou prichádzať, a nielen prichádzať, ale každý má dve ruky tak aj privádzať, prichádzať a privádzať v jednej ruke muža, ženu a v druhej dieťa, vnúča… a to je dôležité prichádzať aj privádzať.“  Krásne umocnená oslava Panny Márie, Matky Božej.

Sledujte nás: