Odpustová slávnosť sv. Anny a Joachima pri starom kostole sv. Anny a Joachima sa konala 23.7. 2023. Pri svätej omši si starých rodičov Pána Ježiša uctil novokňaz z Vranova nad Topľou o. Vladimír Bartko, ktorý nám veriacim udelil aj novokňazské požehnanie.

Prajeme mu Božie požehnanie do jeho kňazskej služby.

Sledujte nás: