Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí – moment počatia. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, že náš život nie je z nás, je darom.

Je to deň apelu, aby bol ľudský život chránený všetkými prostriedkami už od počatia. Ak zdravie je hodnota, hodná nášho úsilia, o koľko viac samotný život?! V tomto roku je slávenie sv. omší obmedzené, preto ponúkame niekoľko pomôcok pre farskú pastoráciu:

1. Zamyslenie ku Dňu počatého dieťaťa

2. Duchovná adopcia počatého dieťaťa. Je to 9-mesačný záväzok každodennej krátkej modlitby za bohuznáme počaté dieťa. Každý sa k tomu môže zaviazať kedykoľvek súkromne. Možno tak urobiť aj pri spoločnom slávení. Návrh obradu je TU.
Do pozornosti dávame tiež košickú sv. omšu za život 25.3. o 16:30. Svätá omša bude vysielaná on-line na: https://www.facebook.com/kosicezazivot

3. Vznikol krátky dokument o pochovávaní potratených detí, ktorý vznikol po štvorročnej skúsenosti s pochovávaním potratených detí do spoločného hrobu v Košiciach. Film je vhodný najme z dôvodu oboznámenia sa o dôvodoch i možnostiach pochovávania ako aj správneho postupu, keď to zasiahne rodinu. Spontánne potraty sú dnes veľmi časté a mnohí rodičia nevyžiadajú dieťa na pochovanie len preto, že o tom vedia málo alebo nič.

4. V najbližších dňoch je možno vhodné sa zapojiť do krížovej cesty s pro-life tematikou, prípadne iné modlitby. Nájdete ich napr. TU.

Sledujte nás: