V prvú októbrovú nedeľu sme boli rodičmi prvoprijímajúcich detí pod vedením p. Janky Záhorákovej pozvaní stráviť rodinné popoludnie na farskom dvore.

Po nedeľnej pobožnosti boli pripravené športovo-zábavné aktivity a k tomu chutné občerstvenie.

Ďakujeme za pozvanie.

Sledujte nás: