Stanovy cyklistického oddielu pri rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné

Členom cyklistického oddielu sa môže stať každý. Členovia môžu byť aktívni (tí sa zúčastňujú aj na cyklotúrach) a pasívni. Na spoločnom zasadnutí sa určí téma cyklistických trás a jej jednotlivé ciele. Podľa počasia a programu rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné sa vyberú aj dátumy jednotlivých trás.

Účastníkom cyklotúry sa môže stať každý člen našej farnosti, ale aj členovia z iných farností, poprípade aj tí, ktorí sa nezačlenili do jednotlivých farností.

Je dobré, ale aj potrebné, aby sme na každú cyklotúru nastúpili v stave posväcujúcej milosti. Aby nás Božia milosť sprevádzala nielen na cestách ale aj v nás.

Každý účastník cyklotúry sa správa slušne a primerane svojmu veku, aby nepohoršoval iných účastníkov cyklotúry a nerobil svojím  správaním negatívnu reklamu o nás a našej farnosti.

Každá cyklotúra má za cieľ lepšie spoznať a chrániť naše Slovensko.

Cyklotúra nie je žiadny maratón. Rýchlosť skupiny určuje posledný člen. V skupine ideme vždy jeden za druhým. Všetci členovia cyklistickej skupiny idú spolu do cieľa a spolu sa aj vrátia. Nezabúdajme, že cyklotúry sa konajú po cestách, ktoré využívajú aj iní účastníci cestnej premávky.

Pri cyklotúrach musíme dbať na to, aby sme neohrozovali svoj život, životy ostatných členov skupiny alebo životy iných účastníkov cestnej premávky.

Každý účastník cyklotúry musí mať na svojom odeve reflexné prvky (ideálne je celé oblečenie alebo aspoň vesta).

Každý účastník cyklistickej skupiny musí poznať cieľ cesty a svoje fyzické zdatnosti.

Každý účastník cyklistickej skupiny zodpovedá za svoj bicykel.

Bicykel musí byť v dobrom technickom stave (brzdy, prevody). Je potrebné bicykel vybaviť aj výstražným označením (ideálne blikajúce biele svetlo vpredu a vzadu červené, alebo aspoň odrazky na pedáloch a v kolesách).

Sledujte nás: