Cykloklub Fatimskej Panny Márie – história a súčasnosť

Rok 2009

Cykloklub Fatimskej Panny Márie vznikol v roku 2009. Jeho zakladajúci členovia boli duchovný otec Mgr. Marek Kunder, Mišo Jenčo a Peter Tóth. Jeho hlavnou činnosťou bolo sprostredkovať mládeži vo farnosti, ktorá pochádza z finančne slabšie situovaných rodín, malú dovolenku počas prázdnin. Stačil im bicykel a malé vreckové. Ubytovanie, strava – to všetko zabezpečila farnosť prostredníctvom našich dobrodincov a sponzorov. Na nocľah sme využívali hlavne Pastoračné centrá, alebo cirkevné školy, ktoré nám jednotlivé farnosti poskytli. Začínali sme jednodňovými cyklopúťami a potom nasledovali aj viac dňové. V súčasnej dobe absolvujeme sedem dňové cyklopúte. Cyklopúte majú vždy nejaký cieľ, nejaké zameranie.

Strážske

Naša Nultá – Úvodná cyklopúť bola do mesta Strážske. Uskutočnila sa nedeľu 2. augusta 2009. Bicykel mal každý ako mal. Horský, cestný, mestský. Dokonca tam jeden účastník mal klasický  bicykel. S jednou brzdou a s jedným prevodom.

Navštívili sme kostol Nanebovstúpenie Pána, kde sa nás ujal pán kaplán a spolu s kostolníkom nám povedali o histórii ich kostola. Potom sme sa išli prejsť po parku so vzácnymi drevinami, ktorý bol súčasťou dnes už neexistujúceho kaštieľa.

Našli sme tam torzo stromu, o  ktorom som sa dopočul, že mal veľmi hrubý kmeň (obr. 1). Na jeho oblapenie dookola bolo potrebných 32 ľudí. Tejto cyklopúte sa zúčastnilo desať členov našej farnosti – Mišo Jenčo, Marek Kuruc, Šimon Kuruc, Fero Baník, Vierka Tkáčová, Paľo Fincický, Janko Rada, Slávo Bača, Jakub Tóth  a Peter Tóth.

Už po tejto cyklopúti sa chlapci dohadujú, že by bolo dobré urobiť aj viac dňové cyklopúte. Spoločne zvažujeme a vidí sa nám to ako dobrý nápad. Aby sme navnadili viac mládeže vyhlasujeme cyklopúte s názvom Hrady východného Slovenska. Ak chceme byť viac dní na bicykloch, je potrebné mať nejaký poriadok, ktorý by mal dodržiavať každý účastník cyklopúte. A tak svetlo sveta uzreli Stanovy cyklolubu.

Hrad Čičva

Ďalšia cyklopúť bola na hrad Čičva. Neviem ani kedy a ani kto sa jej zúčastnil.

Hrad Brekov a Jasenov

Presný dátum tejto cyklopúte neviem, z fotiek na našej webovej stránke viem, kto sa jej zúčastnil. Spomeniem iba malú perličku. Dionýz Andrássy, posledný mužský potomok z rodu Andrássyovcou (okrem iného posledný majiteľ Krásnej hôrky) založil v Budapešti nadáciu na obnovu hradu Jasenov a začiatkom 20. storočia sa začalo z jeho obnovou. Prvá svetová vojna prerušila na čas práce na hrade. Tie pokračovali až po vojne, ale iba veľmi krátko. Maďarská vláda usúdila, že pre nich nemá žiaden zmysel investovať peniaze do hradu, ktorý je už v druhom štáte (po rozpade Rakúsko-Uhorska) a tak všetky práce zrušili. Cyklopúti sa zúčastnili – o. Marek Kunder, Aďa Hricová, Miša Musáková, Vlado Demčák, Paťo Kotuľak –  Vechec, Janko Rada, Rado Bača a Peter Tóth.

Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa viac spoločných cyklopúti tohto roku neuskutočnilo.

Text: Peter Tóth

Sledujte nás: