Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravuje na sobotu 24.04.2021 v čase od 17:00 online rozhovor pre mladých na tému „Sv. Jozef – vzor líderstva“, ktorý sa uskutoční prostredníctvom Facebooku ACM.

Hosťom bude kňaz Jozef Kadlic, duchovný správca Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Mladí sa môžu dozvedieť, aký vzťah má o. Jozef k svoju patrónovi sv. Jozefovi, o pastorácii mladých v Čechách a na Slovensku, keďže o. Jozef pôsobil deväť rokov v Pastoračnom centre mladých v Přichoviciach v Litoměřickej diecéze, a taktiež o tom,  aký by mal byť správny líder a v čom si môže brať príklad od sv. Jozefa. Počas rozhovoru bude možnosť klásť otázky prostredníctvom aplikácie sli.do alebo ich bude možné zaslať na email premladez@gmail.com

Prajeme vám pekný a požehnaný veľkonočný čas.

Sledujte nás: