Milí priatelia misií!

Počas štvrtej Veľkonočnej nedele, nedele DOBRÉHO PASTIERA, sa v modlitbe duchovne spojíme so seminármi a bohoslovcami, ktorých prostredníctvom adopcie zo Slovenska podporujeme.

V nedeľu, 25. apríla 2021, vás o 11:00 hod. pozývame k sláveniu svätej omše cez youtubový kanál Pápežských misijných diel. Svätá omša bude celebrovaná v Kaplnke Svetla v dome Pápežských misijných diel v Bratislave. Obetujeme ju za spoločenstvá, rodiny, farnosti i za individuálnych darcov, ktorí podporujú bohoslovcov v Afrike počas ich kňazskej formácie.

Zo Slovenska podporujeme modlitbou a finančne celkovo 874 bohoslovcov z 10 seminárov v 8 krajinách: Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, Čad, Togo, Kongo, Demokratická republika Kongo (2 semináre) a Kamerun (2 semináre). Formátori i seminaristi z týchto krajín sú vďaka technickým možnostiam pozvaní pripojiť sa k sledovaniu svätej omše, a tak vytvoriť most medzi Slovenskom a Afrikou. Svätá omša bude slávená v slovenskom jazyku a niektoré jej časti budú tlmočené do francúzštiny, keďže všetky podporované krajiny sú frankofónne.

Pomôcť niekomu stať sa kňazom je naozaj veľká vec a aj pre darcov z toho plynie veľké požehnanie. Výchovu nových kňazov v misijných krajinách môžete podporiť jednorazovo alebo pravidelne cez adopciu bohoslovcov.

SVET POTREBUJE KŇAZOV

Podporujeme 80-tisíc bohoslovcov v misijných krajinách – výstavbu nových seminárov alebo ich rozširovanie v najchudobnejších krajinách sveta.

„Náš pán farár bol pre mňa veľkým vzorom. Chcel som byť kňazom ako on“, hovorí otec Cletus, kňaz na plagáte, pochádza z Tanzánie a na ceste ku kňazstvu ho podporovali Pápežské misijné diela.

Podporte prípravu kňazov v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike:

ŠEKOM:

ak potrebujete poštové poukazy (šeky), vyžiadajte si ich na e-mailovej adrese info@misijnediela.sk alebo telefonicky na čísle 02/529 64 916.

PREVODOM NA ÚČET:

SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP)
variabilný symbol: 300
(do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail)

Pápežské misijné diela ďakujú všetkým dobrodincom za modlitby a podporu bohoslovcov v misijných krajinách.

Sledujte nás: