30.12.2023 sa v našom farskom kostole FPM, na vianočnom koncerte predstavili deti, mládež a dospelí z folklórnych súborov Lipovček a Lipovec spolu s Ľudovou hudbou súboru Lipovec a speváckou skupinou Raslavicke chlopi.
V krásnom koncertnom pásme, podľa scénara Zuzany Demčákovej, zazneli vianočné piesne a koledy v zemplínskom nárečí, ktoré nám hudobne stvárnili a priblížili tajomstvá Božieho narodenia a Vianoc.
Ďakujeme všetkým účastníkom koncertu za krásne emócie a hlboký umelecký zážitok.

Sledujte nás: