Predveľkonočná sv. spoveď

Miesto a čas spovedania pred Veľkou nocou nájdete na tomto linku. :)

Krížové cesty

Na Kvetnú nedeľu sa krížovú cestu modlí mládež našej farnosti.

2%

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu na naše občianske združenie Pro Nobis. Tlačivo na 2% nájdete na tomto linku. :)

Jubilejný rok Prešovskej eparchie a možnosť získať plnomocné odpustky

Ozbrojené konflikty a sektárske násilie v regióne Blízkeho východu spôsobili útek približne 6,3 milióna Sýrčanov a 4 milióny Iračanov z ktorých sa stali vnútorne presídlené osoby (IDPs – Internally Despaced people), čiže utečenci vo vlastnej krajine. A ďalších 4,9 milióna Sýrčanov a viac ako 250 000 Iračanov utiekli zo svojho domova do iných krajín.

Vzhľadom na neutíchajúce konflikty je veľmi náročné uskutočňovať projekty na obnovu bývania, miest či ekonomiky. Avšak je potrebné postarať sa o ľudí, ktorí utiekli zo svojich domovov a zostali úplne odkázaní na pomoc druhých. Bohatí ľudia zo Sýrie a Iraku migrovali do krajín, kde je mier. Stredná vrstva sa stala chudobnou a chudobní úplne biednymi bez možnosti postaviť sa na vlastné nohy.

Je mimoriadne dôležité zabezpečiť pre týchto ľudí pokrytie základných ľudských potrieb, aby mali kde skloniť hlavu, čoho sa napiť, najesť, mať možnosť umyť sa. Tak isto je nutné pamätať na sociálne potreby, vzdelanie, psychologickú a zdravotnú pomoc. Preto Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje v spolupráci s miestnymi partnermi projekty na pokrytie rôznych oblastí potrieb ľudí v núdzi. Cieľom je prispieť k tomu, aby mohli presídlenci a utečenci žiť dôstojný život, aby z detí utečencov nevyrástla stratená generácia.

ZAUJÍMAVÉ LINKY

057 44 26286
Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
o. Marcel Stanko
(farský administrátor)
rkcemerne@gmail.com
0908 047 220
© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.