Prihlasovanie na P18

O týždeň vo štvrtok 18.01.2018 sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Iba v tento jeden deň je prihlasovanie za zvýhodnenú cenu 18 € (od 00:01 do 23:59), následne sa cena zvyšuje. Prihlásiť sa je možné on-line vyplnením formulára na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie, kde sú zverejnené aj ďalšie informácie nielen o prihlasovaní.

Jubilejný rok Prešovskej eparchie a možnosť získať plnomocné odpustky

Cirkvi Karibiku boli vybrané, aby pripravili materiál na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2018.

Súčasná Karibská oblasť, ktorá nesie meno podľa jednej zo skupín jej pôvodných obyvateľov – národa Kalinago, ktorý sa predtým volal Karibovia – je komplexnou skutočnosťou. Územie s  obrovskou geografickou rozlohou zahŕňa ostrovy i časti  pevniny  s  bohatou  a  rozmanitou mozaikou etnických, jazykových a náboženských tradícií.

Súčasný Karibik je hlboko poznačený dehumanizujúcim projektom koloniálneho vykorisťovania. Kolonizátori pri ich agresívnej honbe za obchodnými ziskami uzákonili brutálne systémy, ktoré obchodovali s ľudskými bytosťami a ich nútenou prácou. Najprv tieto praktiky zotročili a zdecimovali a v niektorých prípadoch vyhladili pôvodných obyvateľov územia. Za tým nasledovalo zotročenie Afričanov (ľudí dovezených z Afriky) a neskôr zneužívanie robotníkov dovezených z Indie a Číny.

Karibskí kresťania mnohých rôznych tradícií dnes vidia v ukončení zotročenia zásah Božej ruky. Je to zjednocujúca skúsenosť Božej záchrany, ktorá prináša slobodu. Z tohto dôvodu považujú pieseň Mojžiša a Mirjam (Exodus 15, 1 – 21) za najvhodnejšiu voľbu pre tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2018. Je to pieseň víťazstva nad útlakom.

Súčasné výzvy však opäť hrozia zotročovaním a ohrozujú dôstojnosť človeka stvoreného  na obraz a podobu Božiu. Zranená kolektívna psyché sa dnes ukazuje v sociálnych problémoch, ktoré súvisia s nízkou sebaúctou, násilím v gangoch a v domácnostiach, a v porušených rodinných vzťahoch.

Pravica  Božia, ktorá vyviedla ľud z otroctva, dala Izraelitom neutíchajúcu nádej a odvahu. Tak isto neprestáva prinášať nádej kresťanom Karibiku. Nie sú obeťami okolností. So svedectvom o tejto spoločnej nádeji pracujú cirkvi spolu v službe

...

ZAUJÍMAVÉ LINKY

057 44 26286
Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
o. Marcel Stanko
(farský administrátor)
rkcemerne@gmail.com
0908 047 220
© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.