Blahorečenie Anky Kolesárovej, mučenice čistoty

Všetko o Anke Kolesárovej nájdete na tomto linku. :)

Od tohto roka sa bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu povinná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom bude pondelok po Turíčnej nedeli, tradične označovaný ako Svätodušný pondelok.

            Ustanovila to Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zverejneným dekrétom s podpisom prefekta kardinála Roberta Saraha z 11. februára 2018. O úcte k Panne Márii ako Matke Cirkvi hovorili už vo svojich dielach sv. Augustín a aj sv. Lev Veľký, pripomína dekrét. V novodobej histórii Cirkvi v tejto súvislosti stojí za zmienku 21. november 1964, keď blahoslavený Pavol VI. na záver tretieho zasadnutia Druhého vatikánskeho koncilu vyhlásil Blahoslavenú Pannu Máriu za „Matku Cirkvi, čiže celého kresťanského ľudu, tak veriacich, ako aj pastierov, ktorí ju volajú najmilovanejšia Matka“. O dôvodoch na celoplošné zavedenie spomienky Panny Márie, Matky Cirkvi, a o zmenách, ktoré s tým súvisia, dekrét uvádza, že ide hlavne o podporu rastu zmyslu pre materstvo Cirkvi, ako aj o šírenie pravej mariánskej úcty. „Toto slávenie nám pomôže pamätať na to, že kresťanský život k rastu potrebuje byť zakotvený v tajomstve kríža, v obete Krista v eucharistickej hostine, v obetujúcej sa Panne, Matke Vykupiteľa a vykúpených. Táto spomienka teda musí byť zaradená vo všetkých kalendároch a liturgických knihách na slávenie svätej omše a liturgie hodín.“

ZAUJÍMAVÉ LINKY

057 44 26286
Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
o. Marcel Stanko
(farský administrátor)
rkcemerne@gmail.com
0908 047 220
© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.