HOT:

K adventu a svetlo Chanuky

Kategória: Uncategorised
Uverejnené piatok, 02. december 2016
Napísal: Marek Kunder

Adventné obdobie má svoj pôvod slávenia v západnej Cirkvi - dnešné územie Španielska a západného Francúzska. Vzorom bolo prípravné pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Advent sa stal časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Aj slovo advent je odvodené z latinského slova adventus a znamená príchod. Príprava na vianočné sviatky bola spojená s pôstom 3x v týždni a zamerala sa na myšlienku posledných vecí sveta a ľudstva - eschatológiu. Advent začínal už na sviatok sv. Martina. Trval teda 6 týždňov. Jeho náplňou mala byť modlitba a častejšia účasť na bohoslužbách. Od 6. storočia možno sledovať počiatky Adventu aj v Ríme a jeho okolí. V tejto dobe prípravy na Vianoce, ktorá tu trvala len 3 týždne, sa zdôrazňovalo očakávanie Kristovho narodenia.Advent mal v tejto oblasti mariánsky charakter a zdôrazňoval sa význam Božej Matky Márie v dejinách spásy. Štvortýždňový Advent sa presadzoval pomerne dlho a až od roku 1570 sa rímsky zvyk štyroch adventných nedelí rozšíril na celom Západe až na malé výnimky. Slávenie Adventu dnes u nás znamená spojenie obidvoch.

Čítať ďalej: K adventu a svetlo Chanuky