HOT: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: Od 18.-25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pripojíme sa aj my k tomuto týždňu, okrem úmyslov k modlitbám napr. sv. ruženca alebo iným aj tým, že od stredy 18.1. si pred každou sv. omšou preberieme jedno biblické zamyslenie a modlitbu práve v rámci tohto týždňa. Bude to vždy 5 minút pred každou sv. omšou pod vedením kňaza.

List od milujúceho Otca

Kategória: Uncategorised
Uverejnené sobota, 14. január 2017
Napísal: Marek Kunder

Panna Mária sa nás vždy snaží viesť k Ježišovi - k Bohu. Inak tomu nebolo ani vo Fatime a tak teraz vám ponúkam list od nášho Otca, ktorý je poskladaný na základe viet vo Sv. Písme, ktoré je Božím slovom. 

Dieťa moje,

Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetko… Ž 139,1 Viem o tom, kedy si sadáš a kedy vstávaš… Ž 139,2 Dobre poznám všetky tvoje cesty… Ž 139,3 Stvoril som ťa na svoj obraz… Gn 1,27 Vo mne žiješ, hýbeš sa, proste si… Sk 17,27-28 Pretože si mojim potomkom… Sk 17,28 Poznal som ťa skôr, než si bol počatý… Jer 1,4-5 Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej knihe… Ž 139,15-16 Ustanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež to, kde budeš žiť… Sk 17,26 Utkal som ťa v lone tvojej matky… Ž 139,13 Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky… 1 Jn 4,16 Túžim ťa zahrnúť svojou láskou… 1 Jn 3,1 Jednoducho preto, že si mojim dieťaťom a Ja tvojim Otcom… 1 Jn 3,1 Ponúkam ti viac, než by ti kedy mohol ponúknuť tvoj pozemský otec… Mt 7, 1 Lebo Ja som dokonalý Otec… Mt 5, 48 Všetko dobré, čo dostávaš, ti dávam Ja… Jak 1,7 Som ten, ktorý sa o teba vždy postará a naplní všetky tvoje potreby… Mt 6,31-33 Nikdy ti neprestanem preukazovať dobro… Jer 32, 40 Pretože si mojim drahocenným vlastníctvom… Ex 19,5 Chcem ti ukázať mocné a úžasné veci… Jer 33,3 Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma… Dt 4, 29 Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom túži tvoje srdce… Ž 37,4 Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš predstaviť… Ef 3,20 Som tiež Otcom, ktorý ťa poteší v každom tvojom trápení… 2 Kor 1,3-4 Tak ako sa pastier stará o svoju ovečku, tak si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu… Iz 40,11 Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí… Zjv 21,3-4 A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi… Zjv 21,3-4 Som tvoj Otec a milujem ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša… Jn 17,23 On je dokonalým vyjadrením mojej existencie… Hebr 1,3 Prišiel, aby ti dokázal, že Ja som s tebou, nie proti tebe… Rim 8,31 Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch zmieril… 2 Kor 5,18-19 Jeho smrť bola tým najväčším vyjadrením mojej lásky k tebe… 1 Jn 4,10 Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som mohol získať tvoju lásku… Rim 8,31-32 Keď príjmeš dar – môjho Syna Ježiša – získaš mňa… 1 Jn 2,23 Vráť sa domov a Ja prichystám tú najväčšiu oslavu, akú kedy nebo videlo… Lk 15,7 Vždy som bol tvojim Otcom a ním aj ostanem… Ef 3,14-15 Moja otázka znie : …Chceš byť mojim dieťaťom? Jn 1,12-13 Čakám na teba… Lk 15,11-24

S láskou tvoj Otec, Všemohúci Boh 

Čítať ďalej: List od milujúceho Otca