HOT: Prezentácia o misiách: V rámci októbra - mesiaca misií a misijnej nedele vás chcem pozvať na prezentáciu o misiách p. Jany Jenčovej, lekárky z Čemerného, ktorá bola v Afrike na misiách. Prezentácia sa uskutoční v piatok 29.10. po mládežke o 19.00 hod. Uskutoční sa tu v našom novom kostole. Všetci ste srdečne pozvaní.

10 tipov, ako sa spovedať dobre a s radosťou (2)

Kategória: Uncategorised
Uverejnené sobota, 15. október 2016
Napísal: Marek Kunder

4. Pripravte sa, ale nie sami – s Pánom!

V každom prípade netreba zabudnúť na prípravu. Viete, že skutočné spytovanie svedomia zahŕňa v sebe dva aspekty? Nie je to len o tom, v čom sme zlyhali, čo sme urobili zlé alebo čo sme neurobili, čo sme zanedbali... Ale aj uvedomenie si toho dobrého v nás. Je to pohľad na seba v Božej pravde. Pozitívne aj negatívne. Áno, do spovednice sa nechodíme pochváliť, ale je dobré uvedomiť si tieto veci pri spytovaní svedomia.

5. Pravidelnosť – ale bez kalkulácie.

Spoveď „VV“ (Veľká noc a Vianoce) nenapovedá veľa o duchovnom živote kajúcnika. Pravidelnosť je dôležitá – či raz, dva, tri, štyrikrát za mesiac, ako ja potrebujem. No nekalkulujme v štýle: „Aj by som šiel na spoveď, ale bol som pred dvomi týždňami a chodím po troch, tak musím počkať.“ Môžem prísť vždy, keď viem, že ju potrebujem. Prístup k zdroju milosrdenstva mám neustále.

6. Rutina, rutina, rutina... No a čo!

Stále sa spovedám z toho istého... Nemá to zmysel! Nuž, aj sa umývame z rovnakej špiny, aj často jeme rovnaké jedlo, aj sa stretávame s rovnakými priateľmi... Nenechajme sa odradiť. Či si myslíte, že by bolo lepšie zakaždým „baviť“ spovedníka novými a novými hriechmi?

Čítať ďalej: 10 tipov, ako sa spovedať dobre a s radosťou (2)

10 tipov, ako sa spovedať dobre a s radosťou I.

Kategória: Uncategorised
Uverejnené sobota, 08. október 2016
Napísal: Marek Kunder

V tomto prichádzajúcom týždni začíname oslavu 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime trom fatimským deťom - pastierikom. Dostal som tip na jeden článok o tom, ako sa dobre a s radosťou spovedať. A keďže odkazy Fatimy sú modlitba a pokánie, tak to krásne zapadá do súvislosti. Spovednica je miestom víťazstva. Skutočného víťazstva. Mŕtve srdce oživované Vzkrieseným. Ba čo viac, sviatosť, ktorá je radostným stretnutím s Kristom! O čo vlastne ide v sviatosti zmierenia? Boh chce odo mňa počuť, čo škrípe v našom vzťahu, čo je medzi mnou a Ním, čo nezvládam, v čom zlyhávam. Chce to počuť odo mňa. A prikryť slovami rozhrešenia, ktoré potrebujem ja ako človek konkrétne počuť. Preto potrebujem(e) spoveď. Sviatosť zmierenia je skutočne miesto, kde môžeme zakúsiť milosrdnú lásku Pána. A radostné prijatie. Hovorí o tom aj svätý pápež Ján Pavol II.: „Dobre prežívaná sviatosť zmierenia sa môže stať zdrojom obrovskej radosti ľudského ducha, takej radosti, akej sa nám z iných zdrojov nedostáva.“

Čítať ďalej: 10 tipov, ako sa spovedať dobre a s radosťou I.