HOT: Odprosujúca pobožnosť: V piatok na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho bude pri všetkých sv. omšiach po sv. prijímaní vyložená Sviatosť Oltárna a bude odprosujúca modlitba Najmilší Ježišu… Je opäť možnosť získať úplné odpustky pri zúčastnení sa na verejnom recitovaní tejto modlitby za obvyklých podmienok.

Desať prikázaní ako sa zničiť

Kategória: Uncategorised
Uverejnené nedeľa, 18. jún 2017
Napísal: Marek Kunder

Natrafil som na zaujímavý článok na portáli modlitba.sk. Desať prikázaní ako sa zničiť majú niečo do seba. Zaujali ma preto, lebo diabol naozaj kopíruje správanie sa Boha, len opačne. My máme sv. omše, vyznavači diabla majú tzv. “čierne omše”. My hovoríme o vykonaní aspoň jedného dobrého skutku denne, oni majú predsavzatie urobiť aspoň jeden zlý skutok denne. Diabol vždy upriamuje našu pozornosť na opak - na zlo, aj keď častokrát pod rúškom dobra. Jedno z jeho hesiel je: “Účel svätí prostriedky.” Je mu jedno ako, dôležité je kam dovedie človeka. Preto je veľmi dôležité byť múdry a obozretný voči všetkým pokušeniam. No a príbeh s 10 prikázaniami ako sa zničiť, práve začína:

“A diabol povedal svojim anjelom: „Uvrhnite na svet zmätok. Všade zasejte strach, obavy, hnev a depresiu. Vytvorte katastrofy, teror a hrozby v hlavných mestách najmä metropolách, aby to v televízii videli ľudia až do posledných končín zeme. Ako ja idem ničiť nádej, tak posielam aj vás.“Vybral sa aj jeden z anjelov, ktorý sa volal Vina, do úrodných polí pozdĺž rieky Váh. Tam začal vyučovať desať svojich prikázaní:

1. Nikdy nesmieš urobiť chybu.

2. Musíš sa rozčúliť, keď sa veci nedaria.

3. Musíš obviňovať celý svet, najmä svojich blížnych.

4. Nesmieš milovať ani odpúšťať, tobôž prijímať chyby samého seba.

5. Musíš vždy očakávať, že veci budú iné, ako v skutočnosti sú.

6. Musíš očakávať lásku a hľadať ocenenie od každého za všetko, čo robíš.

7. Je márne čeliť ťažkostiam, pamätaj, že sa nemôžeš už zmeniť, pretože si chytený do pasce minulosti.

8. Musíš byť ustarostený pre všetko, čo ťa trápi.

9. Musíš pasívne čakať na šťastie.

10. Tvoje šťastie musí závisieť najmä od výkonu iných.

A ako Vina učil ľudí v údoliach, tí mu verili. Prichádzali vo veľkých zástupoch, počúvali a uverili. Tak bola zem skutočne zaplnená strachom, obavami, hnevom a depresiou.

No Ježiš znova povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním… Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“