GDPR - ochrana osobných údajov

Viac na tomto linku: https://gdpr.kbs.sk/

Relikviár , v ktorom sú ostatky bl. Anny Kolesárovej má tvar srdca. Symbolizuje obetu a lásku. Je vyrobený zo striebra a má priemer približne 0,5 m.  Autorom je šperkár Marek Husovský. Srdce má v strede perlu, cez ktorú sa dá pozrieť do vnútra a vidieť ostatky Anny Kolesárovej. Utrpenie mladého dievčaťa znázorňuje horná časť srdca v podobne konárikov, ktoré sa podobajú na Kristovu tŕňovú korunu. Dolná plná časť srdca vyjadruje zaobalenie Ankinho utrpenia Božou láskou. Okolo perly je venček ako symbol čistoty. V hornej časti venčeka sú tri margarétky, ktoré znázorňujú mladosť a chuť žiť. Do ich stredu sú vsadené ďalšie relikvie – tri zrnká Ankinho ruženca, ktoré na našli v jej hrobe a boli navzájom spojené. Je to symbolické v tom, že aj 3x modlitba „Zdravas Mária..“ sa modlieva na púťach vo Vysokej nad Úhom. Je to za múdrosť v povolaní, za čistotu a za živú vieru. Margarétky majú spolu 53 lupienkov – ako je modlitieb Zdravas Mária v ruženci. Relikviár je vsadený do vápenca. Tento kameň znázorňuje ulitu pre perlu. V prípade relikviára, ktorý bude vo Vysokej nad Uhom, sa zvolila čelová kosť - os frontale - lebky Božej služobnice Anny Kolesárovej. Po exhumovaní ostatkov sa usúdilo, že je to najvhodnejšia časť.

ZAUJÍMAVÉ LINKY

057 44 26286
Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
o. Marcel Stanko
(farský administrátor)
rkcemerne@gmail.com
0908 047 220
© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.