Krížové cesty

Krížové cesty sa budeme modliť v stredy s deťmi a v piatky s birmovancami pred sv. omšami. V nedele budú krížové cesty o 14.30 hod. Na druhú pôstnu nedeľu sa krížovú cestu modlia členovia Cykloklubu Fatimskej Panny Márie.

2%

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu na naše občianske združenie Pro Nobis. Tlačivo na 2% nájdete na tomto linku. :)

Jubilejný rok Prešovskej eparchie a možnosť získať plnomocné odpustky

ZAUJÍMAVÉ LINKY

057 44 26286
Tehelná 266
093 03 Vranov n/T
o. Marcel Stanko
(farský administrátor)
rkcemerne@gmail.com
0908 047 220
© 2018 Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. Všetky práva vyhradené.