Po poďakovaní Pánu Bohu na konci školského roka patrí poďakovanie aj susedom gréckokatolíkom, predovšetkým o. kaplánovi Matúšovi Sejkovi, za pozvanie spoločne pri hrách stráviť predvečer prázdnin. Všetkým prajeme požehnané letné…

V nedeľu, 20. júna, prijalo 15 našich birmovancov sviatosť birmovania z rúk o. biskupa Mareka Forgáča. Pripojila sa k nim aj jedna farníčka sečovskej farnosti. Vďaka Bohu a všetkým zainteresovaným…

Eucharistia je darom, ktorý nám dáva dobrotivý Boh Otec skrze svojho Syna. Dáva nám ho, lebo nás miluje, záleží mu osobitne na každom z nás. Dáva ho aj každému jednému…

Na štvrtok 3. júna 2021 pripadla v liturgickom kalendári slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý poznáme viac pod ľudovým názvom Božie telo. Táto slávnosť sa každoročne slávi vo štvrtok…

Sledujte nás: