Z Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach prichádza aktuálna ponuka: I. Kurzy prípravy na manželstvo Ponúkame kurzy prípravy na manželstvo, momentálne v online forme. Konkrétne termíny kurzov a možnosť prihlásenia sú na našej webstránke www.rodinake.sk. Kurzy sú určené prednostne pre…

Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc. Je to čas…

V čase pokračujúcich obmedzení vydaných v súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid-19 sú kostoly aj tento rok pred začiatkom adventu pre verejnosť zatvorené. Z tohto dôvodu vám prinášame možnosť, ako si…

Drahí mladí. V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie…

Len nedávno, v septembri tohto roku, sme zažili návštevu storočia. Mali sme možnosť na našom krásnom Slovensku privítať a mnohí aj stretnúť Kristovho nástupcu. Svätý Otec František pricestoval, aby nás…

Na cintoríne v Čemernom, dnes vo Sviatok všetkých svätých bol požehnaný nový centrálny kríž pri dome smútku. Slávnostné požehnanie začalo o 13.30h, požehnával o. Marcel Stanko a o. Peter Gavaľa,…

Sledujte nás: