Z Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach prichádza aktuálna ponuka: I. Kurzy prípravy na manželstvo Ponúkame kurzy prípravy na manželstvo, momentálne v online forme. Konkrétne termíny kurzov a možnosť prihlásenia sú na našej webstránke www.rodinake.sk. Kurzy sú určené prednostne pre snúbencov z Košickej arcidiecézy. Ponúkame taktiež mimoriadny online cyklus prednášok pre tých, ktorí prípravu na manželstvo potrebujú súrne a nemajú možnosť sa jej zúčastniť vo svojich farnostiach „plnohodnotnou“ formou….

Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc. Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie bude naše stretnutie s…

V čase pokračujúcich obmedzení vydaných v súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid-19 sú kostoly aj tento rok pred začiatkom adventu pre verejnosť zatvorené. Z tohto dôvodu vám prinášame možnosť, ako si môžete vo svojich domácnostiach požehnať adventné vence, a tak sa pomaly začať pripravovať na príchod Mesiáša. Návod na požehnanie adventných vencov nájdete v záložke „Na…

Drahí mladí. V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je živý. Odráža to Boží život,…

Len nedávno, v septembri tohto roku, sme zažili návštevu storočia. Mali sme možnosť na našom krásnom Slovensku privítať a mnohí aj stretnúť Kristovho nástupcu. Svätý Otec František pricestoval, aby nás osobne povzbudil vo viere a nádeji a zjednotil pri slávení svätých omší. Vďaka priamym prenosom sme sa stali účastníkmi jeho stretnutí s otcami biskupmi, predstaviteľmi…

Na cintoríne v Čemernom, dnes vo Sviatok všetkých svätých bol požehnaný nový centrálny kríž pri dome smútku. Slávnostné požehnanie začalo o 13.30h, požehnával o. Marcel Stanko a o. Peter Gavaľa, za účasti predstaviteľov Mesta Vranov n. T. primátora Jána Ragana s manželkou, p. viceprimátora Milana Tkáča a  mnohých veriacich.

Sledujte nás: