V turíčnu nedeľu bol v našom kostole po druhej sv. omši predstavený skauting. Uvidíme, či nájde živnú pôdu aj v našej farnosti… Vďaka skautom Jakubovi a Filipovi za ich ochotu…

Ďakujeme členom našej farskej ekonomickej rady a brigádnikom za údržbu vo farskom kostole počas uplynulého týždňa.

Zasielame všetkým vo farnosti pozdrav od mora a z Medžugoria aj s apoštolským vizitátorom pre Medžugorie Mons. Aldom Cavallim. Pamätáme na vás v modlitbách. Na Križevaci mala premiéru aj farská…

V týchto dňoch vidieť farby nášho Cykloklubu Fatimskej Panny Márie v Medžugorí a okolí počas týždňového výjazdu štyroch jeho členov. Ďakujeme za reprezentovanie a šírenie úcty k našej Matke i…

13. mája v Cirkvi slávime sviatok Panny Márie Fatimskej. V tomto roku opäť pokračujeme a tešíme sa pri  slávení fatimských svätých omši, známych ako fatimské trinástky. Rozhodli sme sa pokračovať v…

V piatok 12. mája sme privítali v našom farskom kostole bratov a sestry gréckokatolíkov z Čemerného a spoločne sme slávili tradičnú liturgiu v predvečer našej odpustovej slávnosti Fatimskej Panny Márie,…

Sledujte nás: