30.12.2023 sa v našom farskom kostole FPM, na vianočnom koncerte predstavili deti, mládež a dospelí z folklórnych súborov Lipovček a Lipovec spolu s Ľudovou hudbou súboru Lipovec a speváckou skupinou…

Vystúpenie detí vo sviatok Narodenia Pána

„Vianoce sú sviatkami pokoja a radosti, avšak radosť je najkrajšia vtedy, keď sa rozdáva, keď sa s ňou podelíme, keď s ňou doslova nakazíme druhých.” Týmito slovami pozýva na Benefičnú…

Pripravte cestu Pánovi, ktorý prichádza… Na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi spôsobmi… ale aj duchovne. Napríklad aj rorátnymi svätými omšami. Roráty sa slávia na prelome noci a dňa – ešte…

V sobotu 9.12. navštívili niektorí členovia Modlitbového bratstva mužov sv. Jozefa našej farnosti svojho spolubrata p. Juraja Bamburáka v sociálnom zariadení v Zámutove. V ten deň popoludní piekli deti na…

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2023 o 17.00 hodine v kostole Kráľovnej pokoja, Námestie Kráľovnej pokoja 1, Prešov – Sídlisko III. Téma: ADVENT – PUTOVANIE Stretnutie…

V stredu 6.12. nás po detskej sv. omši navštívil sv. Mikuláš v sprievode anjelov a pri dverách strašili aj dvaja čerti. Niektoré deti návštevu potešili piesňou či básňou a všetky…

V piatok 1.12. sme po sv. omši pokračovali v modlitbe s pánom Petrom Janků. Modlitbu ruženca sprevádzal piesňami a osobným svedectvom. Vďaka za túto hlbokú predadventnú obnovu patrí p. Magdaléne…

Sledujte nás: