Prvá pôstna kázeň s otcom Petrom Ceľuchom, špirituálom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, sa v našom farskom chráme konala v prvú pôstnu nedeľu popoludní. Otec Peter nám prednášal v pôstnom období už aj pred rokom. Teraz nadviazal na minuloročné zamyslenia a myšlienky k téme – navrátenie sa k Bohu.

Nech nás pôstom sprevádza sv. Augustín, veľký obrátenec a navrátilec k Bohu, ktorý píše: „Neskoro som si Ťa začal milovať, Ty krása taká stará a taká nová, neskoro som si Ťa začal milovať! Ty si bol vnútri, ja vonku, a tam som Ťa hľadal. Tam v Tvojich krásnych stvoreniach som ťa hľadal, ja ošklivý, Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s Tebou… volal som a kričal a tak si prehlušil moju hluchotu… dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji.“

Sledujte nás: