Septembrová „fatimská 13-tka“ sa v našej farnosti FPM slávila v stredu 13. septembra svätou omšou, ktorá bola krásnou spomienkou na zjavenie Panny Márie vo Fatime v roku 1917.  Pred svätou omšou sa už tradične veriaci pomodlili večeradlo k Panne Márii, potom nasledoval sprievod so sochou Panny Márie okolo nášho farského kostola. Tejto mariánskej slávnosti sa zúčastnili aj hostia, veriaci z Ondavských Matiašoviec a Tovarného so svojim duchovným otcom Ľubošom Lipkom, ktorý túto slávnosť celebroval. V homílii povedal: „Potrebujeme prinavrátiť Pannu Máriu do nášho života, počúvať čo nám radí, a skrze Máriu ísť k Ježišovi. A nehovorme si, že čo ja už dokážem zmeniť v tomto svete, veď malým deťom sa Panna Mária zjavuje, ich povzbudzuje, ich vyzýva, aby robili pokánie, aby sa modlili, lebo každý z nás je v Božích očiach dôležitý… a tak chcime robiť pokánie a skrze modlitbu vyprosovať tomuto svetu Božiu milosť a Božiu pomoc.“ Panna Mária, prosíme, predostri naše modlitby a prosby svojmu synovi.

Po skončení slávnosti si prítomní veriaci uctili aj relikvie svätých fatimských detí – sv. Hyacinty a sv. Františka, nachádzajúce sa  v našom kostole. Cestou domov sa pútnici ešte zastavili na krátku návštevu nášho druhého kostola, sv. Anny a sv. Joachima, ktorý prešiel rekonštrukciou a je krásne vynovený. Obnovenými maľbami a vnútrajškom kostola boli nadšení. Za to všetko patrí veľká vďaka BOHU…

Sledujte nás: