31. januára Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“. Za tému 1. svetového dňa vybral pápež slová: „Ja som s tebou po všetky dni“ (Porov. Mt 28,20), ktoré majú vyjadrovať blízkosť Pána a Cirkvi životu každého starého človeka, a to osobitne v tomto ťažkom čase pandémie. Myšlienkou je vytvoriť čo najviac decentralizovaný deň, aby sa toto posolstvo dostalo ku každému starému rodičovi a každému staršiemu človeku, dokonca aj k tým najosamelejším.

V Dikastériu sme si vedomí, že mnohí nebudú stále schopní zúčastniť sa verejných slávení z dôvodu obmedzení v súvislosti s pandémiou. Mnoho starších ľudí pristupujú k pandémii stále s rešpektom. Z tohto dôvodu bude tento deň príležitosťou na prežívanie vychádzajúcej Cirkvi. Spôsob, akým bude každá diecéza alebo farnosť sláviť tento deň, bude pravdepodobne – a dúfajme – úplne odlišné a prispôsobené pastoračným potrebám každého kontextu. Tam, kde už takáto tradícia existuje, pozývame vás, aby ste ho udržiavali.

Do pozornosti dávame “Slová pápeža Františka” k tomuto dňu (PDF na stiahnutie).

Všetky ostatné informácie a dokumenty týkajúce sa tohto dňa nájdete na tejto adrese: rodina.kbs.sk

Sledujte nás: