Duchovná príprava na príchod pápeža Františka. Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 30. augusta do 4. septembra 2021.   Myšlienky pápeža Františka, 30. 8. Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období (Lk 4, 16-30) „Je tu riziko, ktoré sa týka všetkých nás:  domnievame sa, že o niekom toho vieme veľa, no žiaľ ho nálepkujeme  a vytesňujeme na základe…

Komunita Emanuel v spolupráci s mládežníckymi organizáciami Košickej arcidiecézy (UPeCe PO, UPeCe KE, ACM KE) pozýva mladých ľudí prihlásiť sa do Evanjelizačnej školy sv. Ondreja – EŠO. Štúdium je  zamerané na získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít. Formácia bude prebiehať počas 4 semestrov v…

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 23. do 28. augusta 2021.   Myšlienky pápeža Františka, 23. 8. Pondelok 21. týždňa v Cezročnom období (Mt 23, 13. 15-22) „Aby ťa bohatstvo nezväzovalo, musíš si vytvoriť odstup a modliť sa k Pánovi. Ak ti bohatstvo dal Pán, dal ti ho na odovzdanie ďalším, aby si v jeho mene vykonal pre…

Augustové zjavenie Panny Márie vo Fatime spred 104 rokov sme si v našej farnosti pripomenuli svätou omšou 13.8.2021. Všetci sme sa zjednotili pri modlitbovom večeradle k Panne Márii a sprievodom s jej sochou okolo nášho farského kostola sme oslavovali jej meno. Svätú omšu na úmysly veriacich pútnikov slúžil pozvaný hosť, duchovný otec Ladislav Varga, kaplán…

Myšlienky pápeža Františka k evanjeliu dňa od 15. do 21. augusta 2021.   Myšlienky pápeža Františka, 15. 8. „Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už viac nie je ďaleko, lebo na prahu neba nás čaká Matka.“ (Modlitba Anjel Pána 15. 8. 2019) Myšlienky pápeža Františka, 16. 8. „Len keď s pokornou vďačnosťou prijmeme Pánovu lásku, len…

Obraciame sa na veriacich z farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné s prosbou o finančnú pomoc na dofinancovanie rekonštrukcie nášho kostola. Náš kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo filiálnej obce Soľnička farnosti Boľ bol postavený pred 20 rokmi. Žiaľ pri stavbe ktorá bola rýchla a neodborná boli použité netrváce riešenia a materiály. Pred dvoma rokmi sme museli…

V stredu 11.8., v deň spomienky na sv. Kláru a sv. Zuzanu, sme putovali najprv k Matke Božej na Mariánsku horu pri Levoči, a potom k sv. Filoméne do Spišského Podhradia na návštevu výročného stretnutia Arcibratstva svätej Filomény. Vďaka Bohu a všetkým zúčastneným za Ducha plný deň. o. Marcel

„Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky info, ako aj prihlášku nájdete na linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik alebo na plagátoch na výveske. Ďakujeme a tešíme sa na…

Sledujte nás: