Aj tento rok predĺžila Apoštolská penitenciária možnosť získavania odpustkov pre duše v očistci na celý november, nielen počas tzv. dušičkovej oktávy od 1.-8.11. V nasledovnej grafike vám prinášame prehľad, za akých podmienok ich môžeme tento rok získať. Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z…

V utorok 26.10. navštívili seniori-ruženčiari našej farnosti diecéznu svätyňu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. S vďakou i prosbou za seba, svojich drahých a za všetkých seniorov našej farnosti, keďže október je mesiacom ruženca a zároveň mesiacom úcty k starším. Po privítaní sprístupnil pán farár o. Michal Harakaľ pútnikom k nahliadnutiu i nové pastoračné centrum bl….

Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa 24. októbra slávila Misijná nedeľa. Je to najstaršia a najväčšia akcia solidarity na celom svete. Tento rok sa zvýšená pozornosť zamerala na pomoc pre jednu africkú krajinu, pre Keňu. V našom kostole bola svätá omša o 10:00 obohatená prítomnosťou detí, ktoré mali na starosti spev, lektorskú službu, prosby a…

Vďaka všetkým zúčastneným na prácach v sobotu 16.10.2021.

Októbrové zjavenie Panny Márie vo Fatime, trom malým pastierikom, pred 104 rokmi bolo posledné. V našej farnosti sme si ho pripomenuli a oslávili práve 13. októbra. Týmto sme zavŕšili cyklus pútnických svätých omší, fatimských trinástok v tomto roku. V tento deň sme si zároveň pripomenuli aj 8. výročie posviacky nášho kostola Fatimskej Panny Márie. Modlitby večeradla, svätý…

V tomto školskom roku bude Univerzitné pastoračné centrum Dr. Š. Héseka v Prešove znova organizovať ročný kurz duchovného rozlišovania pre mladých vo veku 18 – 30. Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ako vyhodnotiť dôležité životné situácie a ako sa v nich rozhodovať. Prihlasovanie končí 17. októbra 2021. Bližšie informácie na webových stránkach…

Nielen modlitbami pomáhajú vo farnosti účastníci pravidelných modlitieb mužov. V pondelok 04.10. sa už po druhýkrát v poslednom čase zišli niektorí z nich na brigádu ku kostolu sv. Anny a Joachima. Tentokrát priblížili interiér kostola o krok k pôvodnému stavu odstránením dreveného obkladu. Vďaka.

V prvú októbrovú nedeľu sme boli rodičmi prvoprijímajúcich detí pod vedením p. Janky Záhorákovej pozvaní stráviť rodinné popoludnie na farskom dvore. Po nedeľnej pobožnosti boli pripravené športovo-zábavné aktivity a k tomu chutné občerstvenie. Ďakujeme za pozvanie.

Sledujte nás: