V dňoch 3. – 8. júla 2022 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční kurz pre chrámových organistov a kantorov. Kurz budú viesť skúsení a erudovaní…

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár,…

Na Veľký piatok o 11:00 sa v kostole konala pobožnosť krížovej cesty. Konala sa za spoluúčasti birmovancov a obetovali sme ju za celú našu farnosť. Táto krížová cesta bola naším…

Pár momentiek z tohtoročného slávenia Veľkej noci. Vďaka Bohu za možnosť prežívať spoločenstvo v našom kostole a vďaka všetkým, ktorí sa zapojili konkrétnou liturgickou službou i rodičom prvoprijímajúcich detí za…

Počas Pôstneho obdobia sme pozvaní rozjímať nad Ježišovým utrpením aj vďaka pobožnosti krížovej cesty. Spoločne sme sa ju modlili v našom farskom kostole aj počas týždňa, pred svätou omšou v…

Vďaka všetkým zúčastneným procesie na Palmovú (Kvetnú) nedeľu od kostola sv. Anny a Joachima do farského kostola pred svätou omšou o 10.00 hod. Predovšetkým Chrámovému zboru Fatimskej Panny Márie, ktorý…

V utorok 5. apríla 2022 sa v našom kostole nahrával diplomový koncert Chrámového speváckeho zboru Fatimskej Panny Márie, ktorý dirigovala Dadka Slivková. Aj keď bol tento koncert neverejný, v priebehu…

Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto školskom roku končí funkčné obdobie riaditeľa Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, v zmysle príslušnej legislatívy otec arcibiskup Mons. Bernard Bober vyhlásil výberové…

Dnes v piatu pôstnu nedeľu popoludní sme sa modlili krížovú cestu spolu s členmi Ružencového bratstva. Po tejto pobožnosti sme sa ponorili do myšlienok pôstnej kázne na tému “Ježiš je…

Sledujte nás: