Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sme slávili vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice. Na konci slávnosti bol eucharistická procesia, spolu s gréckokatolíkmi, až do starého (ale vynoveného) kostola sv….

Drahí bratia a sestry, s otvoreným srdcom vás v mene Slovenskej katolíckej charity srdečne pozývame na Národný týždeň charity, ktorý sa uskutoční od 10. do 16. júna 2024 vo viacerých…

V dňoch 24-25 máj 2024 sa uskutočnila dvojdňová púť veriacich v Koclířove, neďaleko Svitáv. Do českomoravskej Fatimy, národného centra a strediska Svetového apoštolátu Fatimy v ČR, a pútnického centra v Koclířove smerovala púť veriacich…

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2024 o 17.00 h v kostole Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III. Téma: Ako horieť a nevyhorieť Stretnutie…

Dnes je 13.máj, je to slávnostný deň, je to spomienka na fatimské zjavenie Panny Márie deťom vo Fatime v roku 1917. Je to deň spojený hlavne so spomienkou na Máriinu výzvu…

Odpustová slávnosť vo farskom kostole Fatimskej Panny Márie. Túto slávnosť 12.5.2024 celebroval doc. JUDr. ICDR Juraj Jurica, PhD., vedúci katedry praktickej teológie TK KU v Košiciach. Vrelo ďakujeme za poučné…

Prvomájová púť Modlitbového bratstva mužov sv. Jozefa na odpustovú a obecnú slávnosť do Zemplínskych Hámrov.

Sledujte nás: