Cykloklub Fatimskej Panny Márie – história a súčasnosť Rok 2014 Tour de Krakow V dňoch 06. až 11. 07. 2014 uskutočnil cykloklub FPM cyklopúť do Krakowa, časť Lagiewniky, Sanktuárium Božieho Milosrdenstva. Je…

Cykloklub Fatimskej Panny Márie – história a súčasnosť Rok 2013 Michalovce 24. 07. 2013 poobede vyrážam sám. Volám Mišovi Jenčovi – je v Žiline. Skúsil som Paľa Fincického – pracuje na…

Cykloklub Fatimskej Panny Márie – história a súčasnosť Rok 2012 Nová Kelča 01. 05. 2012 sme chceli trochu prevetrať naše bicykle a tak sme vyrazili iba ja a otec Marek smerom…

Cykloklub Fatimskej Panny Márie – história a súčasnosť Rok 2011 Odpustová slávnosť na Trepci 01. 07. 2011 sobotu ráno sme vyrazili na odpustovú slávnosť ku kostolíku Božského srdca Ježišovho, ktorý ako…

Cykloklub Fatimskej Panny Márie – história a súčasnosť Rok 2010 Odpustová slávnosť na Trepci Dňa 12. a 13. 06. 2010 sme uskutočnili cyklopúť na odpustovú slávnosť na Trepci. Zúčastnili sa jej…

Cykloklub Fatimskej Panny Márie – história a súčasnosť Rok 2009 Cykloklub Fatimskej Panny Márie vznikol v roku 2009. Jeho zakladajúci členovia boli duchovný otec Mgr. Marek Kunder, Mišo Jenčo a Peter Tóth. Jeho…

Stanovy cyklistického oddielu pri rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou – Čemerné Členom cyklistického oddielu sa môže stať každý. Členovia môžu byť aktívni (tí sa zúčastňujú aj na cyklotúrach) a pasívni. Na spoločnom…

Page 2 of 2 1 2
Sledujte nás: