Naše deti urobili nástenku ku cti sv. Františka Saleského, patróna žurnalistov a vyrobili reklamné plagáty, prečo chodiť do kostola.

Text a foto: Jana Jenčová

Sledujte nás: