V dnešnú druhú pôstnu nedeľu (25.2.2024) popoludní sme v našom chráme vytvorili pekné spoločenstvo s Ježišom…

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach ponúka mladým tieto tri aktivity: 1.) Volejbalový turnaj mládeže…

Prvá pôstna kázeň s otcom Petrom Ceľuchom, špirituálom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, sa…

Hudba, zábavná atmosféra, pocit radosti, i šťastný smiech detí sa ozýval v priestoroch tančiarne pri…