Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční…

Dnes je 13.máj, je to slávnostný deň, je to spomienka na fatimské zjavenie Panny Márie…

Odpustová slávnosť vo farskom kostole Fatimskej Panny Márie. Túto slávnosť 12.5.2024 celebroval doc. JUDr. ICDR…

Prvomájová púť Modlitbového bratstva mužov sv. Jozefa na odpustovú a obecnú slávnosť do Zemplínskych Hámrov.

Dňa 20.4.2024 pripravili členovia detského zboru prekvapenie pri príležitosti menín o. Marcelovi v podobe blahoželania…